Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 17 2011

Fey
1193 5fc8 500
Reposted by18E-tonnLulamae28

November 27 2011

Fey
3806 207f 500
Reposted fromhogwarts hogwarts
Fey
1063 74f9
:*
Reposted byannpalzerofoxi-the-wild

November 15 2011

Fey
8006 1713
Reposted fromLittleDhampir LittleDhampir viaallantiee allantiee
Fey
7074 ef1a
Reposted byallantiee allantiee

November 02 2011

Fey
Przekleństwem naszych czasów jest to, że wymagają od ciebie, byś w wieku 16 lat wiedział, co chcesz robić w życiu i tej decyzji się trzymał.
— Alan Rickman

October 29 2011

Fey
Pamiętasz ten moment, kiedy jako dziecko, w wieku koło siedmiu lat, malujesz obrazek i niebo to niebieski pasek u góry kartki? I wtedy przychodzi ten moment rozczarowania, kiedy nauczyciel mówi ci, że tak naprawdę niebo zajmuje cała wolną przestrzeń na rysunku. I to jest ta chwila, kiedy życie zaczyna być coraz bardziej skomplikowane i nieco nudniejsze, ponieważ zamalowywanie kartki na niebiesko jest raczej nużącym zajęciem.
— Alan Rickman
Reposted fromjamcass jamcass viahogwarts hogwarts

October 25 2011

Fey
Fey
Play fullscreen
Reposted from-Mala-Mi- -Mala-Mi- viaheks heks
Fey
Reposted frommorgana morgana viaheks heks
Fey
Kittens play in a jack-o-lantern in Madison, WI, 1965
Reposted fromhalucine halucine viaheks heks

October 02 2011

Fey
5439 559f
Tigers
Reposted bypiaeperfectlyflawedBootyfulll

September 29 2011

Fey
2055 08d0 500
Reposted fromhogwarts hogwarts
Fey
4335 f413
Nevile <3
Fey
8656 f3c4
Bunny <3
Reposted byksiezycowamchoppedheidimarasuarus

September 23 2011

Fey
6444 9a76
Alan!
Reposted byperfectlyflawedAnneBonny

September 20 2011

Fey
1467 46a7
aw~~
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie viahogwarts hogwarts

September 08 2011

Fey
3302 df00 500

September 06 2011

Fey
Ravenclaw :)

September 05 2011

Fey
9001 5eaa
Reposted fromsavor savor viahogwarts hogwarts
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl